การป้อนข้อมูลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้เลขอารบิคเท่านั้น เนื่องจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่รองรับการใช้เลขไทย หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ 1120, 1123, 1124 สารบรรณกรมอุทยานฯ